ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2019-2020 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-2 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (8 MB)
2019-2020 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-1 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (10 MB)
2018-2019 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-2 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (7 MB)
2018-2019 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-1 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (10 MB)
ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಟಾಲಿಯನ್‌, ವಿಜಯಪುರ 2022-23 17/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ವಿಜಯಪುರ 2022-23 26/07/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
80 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮತದಾರರ ಅಂಚೆ ಮತ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 12ಡಿ 01/04/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 2022-23 02/03/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (4 MB)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ 2022-23 15/02/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಟಾಲಿಯನ್‌, ವಿಜಯಪುರ 2021-22 09/02/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)