ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಜಯಪುರ (ದರ್ಗಾ ಜೈಲು)2018-2019 02/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
2017-2018 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 07/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2017-2018 5ನೇ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ 24/05/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2017-2018 4ನೇ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 5ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ 26/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(876 KB)
ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ 04/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯಿದೆ, 1951 04/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(405 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಗಳು 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(244 KB)
ಚುನಾವಣಾ ವಿವರಗಳು 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(293 KB)
ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(125 KB)
ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರಗಳು 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(226 KB)