ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿಜಯಪುರ 2020-21 08/10/2021 ನೋಟ (3 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 05/10/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 05/10/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಪಾಯಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 05/10/2021 ನೋಟ (572 KB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 05/10/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 04/10/2021 ನೋಟ (529 KB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 2020-21 06/09/2021 ನೋಟ (6 MB)
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು 31/07/2021 ನೋಟ (160 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ 20/07/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿಜಯಪುರ 2019-20 05/07/2021 ನೋಟ (770 KB)