ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
1 ವಿಜಯಪುರ 08352 586101
2 ಇಂಡಿ 08359 586209
3 ಸಿಂದಗಿ 08488 586128
4 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 08358 586203
5 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 08356 586212

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx