ಮುಚ್ಚಿ

ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ

ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ - 586102

ಇಮೇಲ್ : ssbj1963[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08352-270638
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://ssbj.in/