ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಲಮಟ್ಟಿ

ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ತಾ:ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆ: ವಿಜಯಪುರ- 586201

ಇಮೇಲ್ : jnvbijapur15[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08426-281088
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://jnvbijapur.gov.in/

ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ

ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ - 586102

ಇಮೇಲ್ : ssbj1963[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08352-270638
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://ssbj.in/