ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ -586101


ದೂರವಾಣಿ : 08352-278539
Pincode: 586101