ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ -586101

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_bijapur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08352-278539
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.bijapurcity.mrc.gov.in/