ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ /ಪುರಸಭೆಗಳು /ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತ

ಆಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ

ಆಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಮುಖ್ಯ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಆಲಮೇಲ ಜಿಲ್ಲೆ: ವಿಜಯಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ


ದೂರವಾಣಿ : 08488-200106
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.almeltown.mrc.gov.in/
Pincode: 586202

ಇಂಡಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಇಂಡಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ


ದೂರವಾಣಿ : 08359-225025
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.inditown.mrc.gov.in/
Pincode: 586209

ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ

ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ


ದೂರವಾಣಿ : 08426-283029
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kolhartown.mrc.gov.in/
Pincode: 586210

ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ

ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, tq.ಚಡಚಣ ಜಿಲ್ಲೆ. ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ


ದೂರವಾಣಿ : 08422-200011
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.chadachanatown.mrc.gov.in/
Pincode: 586205

ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ತಾಳಿಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ


ದೂರವಾಣಿ : 08356-200095
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.tikotatown.mrc.gov.in/
Pincode: 586214

ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ

ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ


ದೂರವಾಣಿ : 08426-281057
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.nidagunditown.mrc.gov.in/
Pincode: 586213

ಬಬಲೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, A/P ಬಬಲೇಶ್ವರ


ದೂರವಾಣಿ : 08355-298933
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.babaleshwartown.mrc.gov.in/
Pincode: 586113