ಮುಚ್ಚಿ

ಸೂಚನೆಗಳು

ಸೂಚನೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಚಾಂದಕವಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ

18/04/2022 17/05/2022 ನೋಟ (348 KB)
ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕು) ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 11/04/2022 18/04/2022 ನೋಟ (230 KB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು. 08/03/2022 22/03/2022 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಂದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 27/12/2021 24/01/2022 ನೋಟ (247 KB)
ಎನ್ ಎಚ್ ಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 17/12/2021 21/12/2021 ನೋಟ (4 MB)
JJM ಬೆಂಬಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 08/12/2021 17/12/2021 ನೋಟ (572 KB)
ಜೆ ಜೆ ಎಂ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆ 15/11/2021 20/11/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 09/11/2021 18/11/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 12/11/2021 16/11/2021 ನೋಟ (367 KB)
ಎನ್. ಎಚ್. ಎಂ (ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 13/10/2021 21/10/2021 ನೋಟ (2 MB)