ಮುಚ್ಚಿ

2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 31/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (4 MB)