2016-2017 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
2016-2017 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 26/10/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)