ಮುಚ್ಚಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018 16/08/2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)