ಮುಚ್ಚಿ

ಜೆಡಿ ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ

ಜೆಡಿ ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜೆಡಿ ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ 30/06/2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (520 KB)