ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಜಯಪುರ (ದರ್ಗಾ ಜೈಲು)2018-2019 02/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 14/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಚೇರಿ 14/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿಜಯಪುರ 13/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(203 KB)
ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಿಂಧಗಿ 29/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(402 KB)
ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇಂಡಿ 29/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(218 KB)
ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 29/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(305 KB)
ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 29/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(409 KB)
ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿಜಯಪುರ 29/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(352 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿಜಯಪುರ 29/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(374 KB)