ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ತಿಕೋಟ 2022-23 24/05/2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ 2023-24 13/03/2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 2023-24 13/03/2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 2023-24 09/11/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (5 MB)
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಚೇರಿ 2022-23 05/10/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (4 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 2022-23 03/10/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (7 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಇಂಡಿ 2022-23 21/09/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಟಾಲಿಯನ್‌, ವಿಜಯಪುರ 2022-23 17/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (958 KB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ವಿಜಯಪುರ 2022-23 26/07/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 2022-23 02/03/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (4 MB)