ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 25/02/2020 ನೋಟ (3 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 24/09/2019 ನೋಟ (4 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಂಧಗಿ 21/09/2019 ನೋಟ (743 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಯಪುರ 2018-19 19/09/2019 ನೋಟ (5 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಡಿ 19/09/2019 ನೋಟ (2 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಯಪುರ 18/09/2019 ನೋಟ (7 MB)
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಜಯಪುರ (ದರ್ಗಾ ಜೈಲು)2018-2019 11/09/2019 ನೋಟ (5 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 14/11/2018 ನೋಟ (5 MB)
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಚೇರಿ 09/09/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿಜಯಪುರ 2017-18 13/11/2018 ನೋಟ (203 KB)