ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 2023-24 17/02/2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (6 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 2023-24 09/11/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (5 MB)
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಚೇರಿ 2022-23 05/10/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (4 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 2022-23 03/10/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (7 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಇಂಡಿ 2022-23 21/09/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಟಾಲಿಯನ್‌, ವಿಜಯಪುರ 2022-23 17/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ವಿಜಯಪುರ 2022-23 26/07/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ 2022-23 02/03/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (4 MB)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ 2022-23 15/02/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಟಾಲಿಯನ್‌, ವಿಜಯಪುರ 2021-22 09/02/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)