ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು:
ಕ್ರಮ ಸಂಖೈ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ 08352-221261
2 ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ 08352-250844
3 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ವಿಜಯಪುರ 08352-278707
4 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 08358-245226
5 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 08356-220227
6 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಇಂಡಿ 08359-225020
7 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸಿಂದಗಿ 08488-221235

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಭೆಗಳ ವಿವರಗಳು

15-05-2024 – ಅಲಮೆಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

01-05-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

16-04-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

15-04-2024 – ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಭೆ

15-04-2024 – ಅಲಮೆಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

10-04-2024 – ತಿಕೋಟಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

05-04-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

01-04-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

22-03-2024 – ಬಬಲೇಶ್ವರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

17-03-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

16-03-2024 – ವಿಜಯಪುರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

15-03-2024 – ಸಿಂದಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

15-03-2024 – ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

14-03-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

13-03-2024 – ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

08-03-2024 – ತಿಕೋಟಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

06-03-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

05-03-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

01-03-2024 – ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

19-02-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

17-02-2024 – ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಭೆ

13-02-2024 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

16-01-2024 – ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆ

26-12-2023 – ತಾಳಿಕೋಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

22-12-2023 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

04-12-2023 – ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

22-11-2023 – ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಭೆ

15-11-2023 – ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಸಭೆ

09-11-2023 – ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಭೆ

16-10-2023 – ಬರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಭೆ

16-09-2023 – ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಬರ ಸಭೆ

26-07-2023 – ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಭೆ

19-07-2023 – ಜಿಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

04-07-2023 – ಜಿಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

23-06-2023 – ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ

13-06-2023 – ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ

25-05-2023 – ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಡಿಡಿಎಂಎ ಸಭೆ