ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು:
ಕ್ರಮ ಸಂಖೈ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ 08352-221261
2 ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ 08352-250844
3 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ವಿಜಯಪುರ 08352-278707
4 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 08358-245226
5 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 08356-220227
6 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಇಂಡಿ 08359-225020
7 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸಿಂದಗಿ 08488-221235