ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 26 – ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 27 – ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 28 – ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 29 – ಬಬಲೇಶ್ವರr ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 30 – ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 31 – ನಾಗಠಾಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 32 – ಇಂಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 33 – ಸಿಂದಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ