ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಹೆಸರು ಜಾಲತಾಣಗಳು
ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ http://www.vijayapuracity.mrc.gov.in/
ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು
ಹೆಸರು ಜಾಲತಾಣಗಳು
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ http://www.muddebihaltown.mrc.gov.in/
ಸಿಂದಗಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ http://www.sindagitown.mrc.gov.in/
ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ http://www.talikotetown.mrc.gov.in/
ಇಂಡಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ http://www.inditown.mrc.gov.in/
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ http://www.basavanabagewaditown.mrc.gov.in/
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಗಳು
ಹೆಸರು ಜಾಲತಾಣಗಳು
ಬಬಲೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.babaleshwartown.mrc.gov.in/
ತಿಕೋಟಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.tikotatown.mrc.gov.in/
ಮನಗೂಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.managulitown.mrc.gov.in/
ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.nidagunditown.mrc.gov.in/
ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.kolhartown.mrc.gov.in/
ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.devarahipparagitown.mrc.gov.in/
ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.nalatawadtown.mrc.gov.in/
ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.chadachanatown.mrc.gov.in/
ಆಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ http://www.almeltown.mrc.gov.in/