ಮುಚ್ಚಿ

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೋರ್ಟ್, ವಿಜಯಪುರವನ್ನು 1904 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು 5 ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, 1 ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 1 ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 4 ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ್, 1 ಪ್ರಧಾನ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ.ಸಿ.ಜೆ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಮ್.ಎ‍‍‍ಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಸೀನಿಯರ್), ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಜೂನಿಯರ್) ಮತ್ತು 1ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿವೆ.

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಸೀನಿಯರ್) ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಜೂನಿಯರ್) ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿವೆ.

ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಸೀನಿಯರ್) ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಜೂನಿಯರ್) ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿವೆ.

ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಸೀನಿಯರ್) ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಜೂನಿಯರ್) ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿವೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ-586109 08352-276140
2 ಇಂಡಿ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಇಂಡಿ-586209 08359-222434
3 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂದಗಿ-586128 08488-221348
4 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ,ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ-586203 08358-244338
5 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲುಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ -586212 08356-220038