ಮುಚ್ಚಿ

ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ನಮೂನೆ 6 01/08/2022 ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)
ನಮೂನೆ 6B 01/08/2022 ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರು ಅವರ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)
ನಮೂನೆ -7 01/08/2022 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೆಸರಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ / ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
ನಮೂನೆ 8 01/08/2022 ಮತದಾರರ ನಿವಾಸ ಬದಲಾವಣೆ / ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ / ಬದಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವಿಕೆಗಾಗಿ / ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ (3 MB)