ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಭೂಬಾಲನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]bijapur[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ-586101 Email Address - dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in08352-250021

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ರಿಷಿ ಆನಂದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo_zp_bjp[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ, ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವನೆ, ವಿಜಯಪುರ - 58610908352-276378

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಸೋನವಾನೆ ಋಷಿಕೇಶ ಭಗವಾನ ಐಪಿಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspbjp[at]ksp[dot]gov[dot]inಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ - 58610108352-250152

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಎ ಮುರಗಿ, ಕ.ಆ.ಸೇಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]bijapur[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ-586101 Email - dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in08352-250021

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಝಡ್ ಪಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಬಿ ಎಸ್ ಮುಗನೂರಮಠಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಝಡ್ ಪಿceo_zp_bjp[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ, ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವನೆ, ವಿಜಯಪುರ - 58610908352-277293