ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್

kaushalkar logoಲಾಂಛನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಾಂಛನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

facebook logo          twitter logo

ಬಹುಮಾನ:

ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ –  ರೂ. 5000

ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರೂ. 3000   

ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ –  ರೂ. 1000

ಎಲ್ಲಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಲಾಂಛನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮೂನೆ :

  1. ಬಹುವರ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು (ಏಕವರ್ಣ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಕೈಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಗಣಕೀಕೃತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಲಾಂಛನವಾಗಿರಬೇಕು.
  2. PNG ಅಥವಾ JPG ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೈಲ್-ಹೆಸರು ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಬರಹವಾಗಿರಬೇಕು.
  3. ಅಡಿಬರಹ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

ಲಾಂಛನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ :

1) ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ  ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸುವವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅದರ ಅಡಿಬರಹ, ಗರಿಷ್ಠ 50 ಶಬ್ದಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು:

ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸರಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಆವರಣ,

ಸೋಲಾಪುರ ರೋಡ, ವಿಜಯಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ-586103.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಿಯಮಗಳು:

  1. ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
  2. ಲಾಂಛನವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.
  3. ಲಾಂಛನ ಕುರಿತು ವಿವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸುಮಾರು 50 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು.
  4. ವಿನ್ಯಾಸಗಾರನ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ, ವಯಸ್ಸು, ಇತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ(ಆಧಾರ, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ)ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
  5. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ 3 ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್‌ಡಿಸಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.