ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo_zp_bjp[at]nic[dot]in948085700008352-276378
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdcvijayapura-ka[at]gov[dot]in944909540408352-250021
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdcvijayapura-ka[at]gov[dot]in944814002108352-250021
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspbjp[at]ksp[dot]gov[dot]in948080420108352-250152