ಮುಚ್ಚಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇಮೇಲ್ : dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9449095404
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08352-250021