the Officical Website of Vijayapura District

Right to Information Act


#

Right to Information Act

1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ
2 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
3 ಎಆರ್ಟಿಒ ಝಳಕಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್
4 ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
5 ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ
6 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ
7 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ
8 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬ.ಬಾಗೆವಾಡಿ
9 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇಂಡಿ
10 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
11 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಸಿಂಧಗಿ
12 ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿಜಯಪುರ
13 ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿಜಯಪುರ
14 ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ
15 ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
16 ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇಂಡಿ
17 ಉಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಿಂಧಗಿ
18 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಚೇರಿ
19 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
20 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
21 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ವಿಜಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
22 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಇಂಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
23 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸಿಂಧಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
24 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
25 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ

#

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಆರ್ಟಿಇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ -1
ಆರ್ಟಿಇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ -2